Құжаттар

Шарттар

3

Өтініштер

9

Ережелер

2

Компания құжаттары

4

Келісімдер

8

Мұрағат

26

Кепіл шарты / Договор залога (утв.11.09.2023)

pdf · 460 КБ

Кепіл шарты / Договор залога (утв.11.09.2023)

Микрокредит беру туралы шарттың стандартты талаптары жеке тулғалар үшін (04.04.2024)

pdf · 680 КБ

Микрокредит беру туралы шарттың стандартты талаптары жеке тулғалар үшін (04.04.2024)

Стандартные условия Договора о предоставлении микрокредита с 04.04.2024 г

pdf · 391 КБ

Стандартные условия Договора о предоставлении микрокредита с 04.04.2024 г

Біздің қызметтеріміз қызықтырды ма?

Біздің бағдарламалармен

танысыңыз